An Tambaruray

This is my first literary written in my native tongue..

Aday akon nakita sa panganod,

naglupadlupad sa akon tungod.

Aday pako, dili alibangbang.

Aday ikog, dili langgam.

Sa langit nga silaw,

sila nagsajaw-sajaw.

Kausahay, sila adto sa kasi-otan.

Kausahay, sa kapinjahan.

Suyaji pagkab-ot,

sa kalajog, dili maabot.

I used to see dragonflies together with the birds that swiftly fly in the sky, but I don’t really know what they are doing in that height…

202394576538679

I’m making a translation soon! 😀

Advertisements
Standard